Dikt livets reise

Livets reise ErEn reise mot
Sorg og lidelser
På jorden

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss sett inn penger på konto 50241089344