Dikt meningen

Meningen erI alt hva du
Har gitt

Trond Worren tidligere uteligger

Det er lykke
I de givende
Hender

Trond Worren tidligere uteligger

Sett inn penger på konto 50241089344 Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss