Dikt feilet

Vi har alle feiletMen det er ikke
Alle som tilgir

Trond Worren tidligere uteligger

Sett penger på konto 50241089344 Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss