Dikt drømt

Jeg har drømt atÅge Samuelsen
Var på vei til
Ullevål sykehus

Trond Worren tidligere uteligger

Gi til konto nr 50241089344 Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss