Dikt dikteren

Dikteren har enSpiss penn men
En mild tanke

Trond Worren tidligere uteligger

Gi til min konto 50241089344 Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss