Dikt egoismen og grådigheten

Egoismen og grådighetenEr Jordklodens store
Trussel

Trond Worren tigger disippel tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss