Dikt du har ansvar for din dag

Du har ansvar forDin dag
Du velger det
Du vil gjøre

Trond Worren tigger disippel tidligere uteligger borgergård borgergata 30 Hønefoss

Du velger om du vil glede meg med å sette inn penger på min konto
50241089344