Dikt å glede Et menneske

Å glede Et MenneskeEr det livet handler om

Gled meg sett inn penger på min konto 50241089344

Tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 Hønefoss
Trond worren