Dikt stemme

Den stemme viAlle vil høre er
Den stemme
Som roser oss
Selv

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss