Dikt det store forfatterskap

Det store forfatterskapBegynner i fremførelsen
Til en person

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss