Dikt due besøk

Jeg glemmer ikkeDen gang jeg var
Utenfor domkirken
I Tromsø
Og flere duer kom
Og berørte min rygg

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss