Dikt tiden går

Tiden går

Folk haster Til jobb

Tiden går

Noen venter
På trikken

Tiden går

Noen lager mat

Tiden går

Noen løper og
Trener

Tiden går

Politikere debatterer

Tiden går

Tigger venter og venter

Tiden går

Journalister intervjuer

Tiden går

Barn leker i barnehagen

Tiden går

Prester forkynner om
Guds sønn Jesus Kristus

Tiden går

Og poeten tenker og tenker

Trond Worren tidligere uteligger

Tigger disippel og tidligere uteligger Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss