Jeg bestod de fleste eksamener på journalist høy skolen

Jeg gikk to år på journalist høy skolen i Oslo Der jeg bestodI de fleste eksamener og før jeg gikk på journalist høyskolen så bestod jeg I mellomfag- fag psykologi og i grunnfag statsviten skap og jeg ble nesten audiopedagog jeg mangla en eksamen

Tigger disippel og tidligere uteligger Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss