Den rike unge mannen

Guds sønn Jesus Kristus Sa til den rike unge mannen

Gi alt det du eier til de fattige

Det står det i bibelen

Tigger disippel tidligere uteligger Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss