To dikt den travle vei

Den lykkeligsteReise er reisen
Hjem til Gud

Trond Worren

Den travle vei
Går på mange
Skjær

Trond Worren

Tigger disippel Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss