Side 1058 i dagboken ikveld 17 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Jeg vekket Lasarus opp fra de døde Lasarus er i Guds rike Jeg vekket jairus datter opp fra de døde Jairus datter er i Guds rike Jeg ble korsfestet drept og jeg stod opp fra de døde den tredje dag Jeg gikk på gennesareth sjøen Jeg stilna stormen på gennesareth sjøen Det skal bli en ny himmel og en ny jord Uten død sorg og pine
I bibelen står det at de små barn hører Guds rike til
Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Abraham og moses er i Guds rike
Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Kong Herodes og Pilatus er i helvete
Les om kong Herodes og Pilatus i evangeliet i bibelen
Dere i forlag dere kan utgi en og en side i bokform hvis dere vil
Dere i forlag hvis dere vil utgi mine bøker i bokform Søk på nettet Trond Worren utgivelser Trond Worren dagbok
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om dere vil sette på trykk det jeg har skrevet i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet I søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1057 i dagboken ikveld 17 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du skal ikke stjele Du skal ikke lyve Du skal ikke slå ihjel Du skal ikke forfølge personer
Dere i forlag jeg sender dere en og en side som dere kan utgi i bokform hvis dere vil
Dere i forlag svar meg snarest om dere vil utgi mine bøker i bokform Søk på nettet Trond Worren utgivelser Trond Worren dagbok
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy.det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1056 i dagboken ikveld 17 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du skal ikke mishandle barn Du skal ikke mishandle din kone Du skal ikke utføre voldtekt
Dere i forlag hvis dere vil kan dere utgi en og en side i bokform Dere i forlag svar meg snarest om dere vil utgi mine bøker i bokform Søk på nettet Trond Worren utgivelser Trond worren dagbok
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i desember 2016 i 14 dager i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1055 i dagboken idag 17 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du skal ikke mobbe personer
Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss sentrum Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Jeg kan tale til alle unge og voksne og gamle personer på jordkloden Hvis jeg vil Jeg vet hvem som er imot deg Trond Worren
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du sov utenfor den katolske domkirka i Oslo
Idag står det på tigger plakaten
Jeg sov utenfor den katolske domkirka i Oslo
Tigger plakaten stod på Filadelfia kirke i to timer og ingen personer leste Idag tigger plakaten Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til personer på gata i Hønefoss i to timer Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg men jeg fikk ikke noe penger I Asker og i Hønefoss har 676 personer blitt frelst på gata i etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 159000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss 207 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss Som har ført til at jeg er ufør Idag la jeg den lille diktsamling Og diktsamling eksamen På kirkens bymisjon café Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg De fleste bispedømme kontor i Norge deler gratis ut mine bøker i resepsjonen Norli s antikvariat universitets gata 18 i Oslo deler gratis ut mine bøker Bok 43 bud og boken den lille nye bibel og diktsamling eksamen Og den lille diktsamling Disse bøkene deler også Oslo nye teater ut og Nationaltheatret Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilgrim s tur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas og til Lasarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus kristus Taler per askilsrud i metodist kirken i Hønefoss forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på ski og på sifnos og på Korfu og ved Lasarus grav Kristne skriv til meg idag om dere forkynner fra boken 43 bud og boken den lille nye bibel
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Mads Sæløen og Odd Helge Ringdal og Bjarte og Joar Tranøy og Catrine th Paulsen og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og de personer jeg har nevnt mot alle sykdommer Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyptexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye hornhinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom

Dere i forlag jeg sender dere en og en side som dere kan utgi i bokform hvis dere vil
Dere i forlag skriv til meg snarest om dere vil utgi mine bøker i bokform Alle bøkene mine ligger ute på nettet Søk på nettet Trond Worren utgivelser Trond Worren dagbok
Journalister og redaktører skriv til meg idag om dere vil sette på trykk det jeg har skrevet
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i desember 2016 i 14 dager i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1054 i dagboken ikveld 16 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du vil hjelpe folk Trond Worren Du ble nesten audiopedagog Du tok mellomfag i psykologi Du var medisin student i Oslo og i Tromsø Du fikk 11 seksere på vitnemålet på gymnaset
Dere i forlag jeg sender dere en og en side som dere hvis dere vil kan utgi i bokform
Dere i forlag svar meg snarest om dere vil utgi mine bøker i bokform Alle bøkene ligger på nettet Søk på nettet Trond Worren utgivelser Trond Worren dagbok
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1053 i dagboken idag 16 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Alle fattige personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Alle hunder og katter i verden skal ha mat og hjem og melk i Og rent vann
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Rebecca og Mads Sæløen og Joar Tranøy mot alle sykdommer Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyptexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye hornhinnen sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Dere som jobber i forlag jeg sender dere en og en side som dere kan hvis dere vil utgi i bokform
Dere i forlag svar meg snarest om dere vil utgi mine bøker i bokform Bøkene mine ligger på nettet Søk på nettet Trond Worren utgivelser Trond Worren dagbok
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1052 i dagboken idag 15 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du skal ikke mobbe personer
I Asker og i Hønefoss har 676 personer blitt frelst på gata etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 159000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss 207 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss som har ført til at jeg er ufør Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du var støttekontakt til hans Henrik Karlsen i Oslo
Tigger plakaten stod på Filadelfia kirke i 2 timer og fem personer leste idag Tigger plakaten Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til personer på gata i Hønefoss i to timer Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg i to timer og jeg fikk ikke noe penger Idag gav jeg 40 kroner til ei ufør dame Idag gav jeg fuglene brødskiver
Idag la jeg den lille diktsamling Og diktsamling eksamen På kirken s bymisjon café Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss sentrum Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum i 3 timer og det er tøft og slitsomt Satan plager meg i Hønefoss sentrum Jeg er nå så dårlig psykisk at jeg kan ikke bo i egen leilighet i Oslo Jeg er nå så dårlig psykisk at sykepleier må gi meg medisinen zyptexa for å passe på at jeg tar medisinen Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Jeg ble tvangmedisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg var innlagt 8 måneder på psyk avd på Dagali Dikemark Der sykepleier claus fra Tyskland redda meg Søk på nettet dagbok sykepleier Klaus redda meg Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyptexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye hornhinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom,
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Rebecca og Mads Sæløen og Joar Tranøy Mot alle sykdommer Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du skal gi alt det du eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg De fleste bispedømme kontor i Norge deler gratis ut mine bøker i resepsjonen Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilgrims tur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas og til Lasarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Taler per askilsrud i metodistkirken i Hønefoss forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på ski og på sifnos og på Korfu og ved Lasarus grav i Israel Kristne skriv til meg idag om dere forkynner fra boken 43 bud og bøkene den lille nye bibel
I en 10 års tid solgte jeg mine bøker på gata på Majorstua og på Akersgata og på universitets gata i Oslo Jeg fikk solgt 10000 bøker det var diktsamling brita og diktsamling Alexander rybak og dikt og innlegg og diktsamling med rød rose og diktsamling med bilde av meg på gyngehest Disse bøkene låner Ringerike bibliotek ut og Norlis antikvariat har disse bøkene utstilt ved kassa og National biblioteket nb.no har lagt disse bøkene ut på nettet Norli s antikvariat universitets gata 18 i Oslo deler gratis ut mine bøker Bok 43 bud og boken den lille nye bibel og den lille diktsamling Og diktsamling Eksamen Ved kassa har de utstilt 20 håndskrevne dagbøker og diktet en forfrossen Uteligger og diktet kongen og tiggeren og diktet tiggeren og diktet når bombene har stilnet Ringerike bibliotek låner ut boken 43 bud og boken den lille nye bibel Disse bøkene låner st Olav bokhandel Akersveien 14 også ut
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Mads Sæløen og Joar Tranøy og Odd Helge Ringdal og Bjarte og Catrine th Paulsen og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber på mandag Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss Blir utvalgt til disipler og profeter
Dere som jobber i forlag utgi i bokform en og en side av det jeg skriver Dere som jobber i forlag skriv til meg snarest om dere vil utgi mine bøker i bokform Søk på nettet Trond Worren dagbok Trond Worren utgivelser
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1051 i dagboken idag 14 januar 2022 sier Trond Worren at 676 personer har blitt frelst på gata i Asker og i hønefoss etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem

Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 159000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss 207 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss som har ført til at jeg er ufør Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss sentrum Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du skal ikke mobbe personer
Jeg er nå så dårlig psykisk at jeg kan bare være i Hønefoss sentrum i 3 timer Og det er tøft og slitsomt Satan plager meg i Hønefoss Jeg er nå så dårlig psykisk at sykepleier må gi meg medisinen zyptexa for å passe på at jeg tar medisinen Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bo i egen leilighet i Oslo Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien I Ringerikes blad Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Jeg ble tvangmedisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg var innlagt 8 måneder på psyk avd på Dagali Dikemark Der sykepleier claus fra Tyskland redda meg Søk på nettet dagbok sykepleier Klaus redda meg Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyptexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye hornhinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Rebecca og Mads Sæløen og Joar Tranøy mot alle sykdommer Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til personer på gata i Hønefoss i 2 timer Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg men jeg fikk ikke noe penger Idag la jeg den lille diktsamling Og diktsamling eksamen På kirken s bymisjon café Idag sendte jeg en plante til resepsjonen i Oslo nye teater og til Norli s antikvariat De fleste bispedømme kontor i Norge deler gratis ut mine bøker i resepsjonen National biblioteket nb.no har lagt mine bøker ut på nettet Søk på nettet National biblioteket bok Trond Worren og les alle mine bøker St Olav bokhandel Akersveien 14 i Oslo deler gratis ut mine bøker Bok 43 bud og boken den lille nye bibel Ringerike bibliotek låner ut mine bøker Bok 43 bud og boken den lille nye bibel og diktsamling brita og dikt og innlegg Og diktsamling Alexander rybak og diktsamling med rød rose Og diktsamling med bilde av meg på gyngehest Norli s antikvariat universitets gata 18 i Oslo deler gratis ut mine bøker Bok 43 bud og boken den lille nye bibel og den lille diktsamling Og diktsamling Eksamen Ved kassa har de utstilt 20 håndskrevne dagbøker og diktsamling brita og diktsamling Alexander rybak og dikt og innlegg og diktsamling med rød rose Og diktsamling med bilde av meg på gyngestol og diktet kongen og tiggeren Og diktet en forfrossen uteligger og dikter når bombene stilnet Og diktet tiggeren Oslo nye teater deler gratis ut bok 43 bud og boken den lille nye bibel Og den lille diktsamling.og diktsamling eksamen Disse bøkene deler Nationaltheatret ut gratis i respsjoenen Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilegrim s tur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas og til Lasarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Taler per askilsrud i metodistkirken forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn på ski og på sifnos og på Korfu og ved Lasarus grav Kristne skriv til meg idag om dere forkynner fra boken 43 bud og boken den lille nye bibel Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du eier til de fattige
Lesere sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Mads Sæløen og Joar Tranøy og Bjarte og Odd Helge Ringdal og Catrine th Paulsen og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber på mandag Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter
Dere som jobber i forlag jeg sender dere en og en side som dere kan utgi i bokform hvis dere vil Dere som jobber i forlag skriv til meg snarest om dere vil utgi mine bøker i bokform hos dere Søk på nettet Trond Worren dagbok Trond Worren utgivelser
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet Psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1050 i dagboken ikveld 13 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du skal arbeide mot krig og terror Du skal arbeide mot tortur Du skal arbeide mot dødsstraff Du skal arbeide mot abort Du skal arbeide mot aktiv dødshjelp Du skal arbeide mot porno Du skal arbeide mot mobbing Du skal arbeide mot penge spill
Dere i forlag jeg sender dere en og en side i dagboken som dere kan utgi i bokform hvis dere vil
Dere i forlag skriv til meg snarest om dere vil utgi mine bøker i bokform Alle bøkene ligger ute på nettet Søk på Trond Worren dagbok Trond Worren utgivelser
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1049 i dagboken ikveld 13 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du er min venn Jeg og du og disiplene Jeg og du og englene
Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du skal ikke mobbe personer
Dere i forlag jeg sender dere en og en side som dere kan utgi i bokform Hvis dere vil
Hvis dere vil utgi mine bøker som ligger på nettet Søk på nettet Trond Worren dagbok Trond Worren utgivelser Svar meg snarest om dere vil utgi mine bøker i bokform
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet Psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo